Adventure Mate er opprinnelig et lite familieselskap fra Australia som tar miljøvern på alvor, og de er stolte av å være et karbon-nøytralt selskap, hvor bidragene går til å finansiere vind, solcelle og hydro prosjekter i Filippinene og India. Så langt er 200 tonn CO2 kvote gitt tilbake for dettte.

Bærekraft er selve kjernen i produksjonen bak Adventure Mate V2. De vil gi tilbake og for hver Adventure Mate som blir produsert, gir de 1 tonn med CO2 kvote tilbake.


I tillegg vil 1 tre bli plantet for hver Adventure Mate som produseres.


Deres første Adventure Mate V1 ble lansert i 2016 og de har siden da utviklet og testet den siste versjonen V2.